Menu

LinkiWitamy na szkolnej stronie !


 

 

Środa 25.05.2016

Ilość odwiedzin: 90200

Realizowane Projekty

Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt: "PILOTAŻOWY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I ZEWNĘTRZNEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE JAWORSKIM" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Program Edukacyjny

Aktualności

 • „70 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ”

  14 maja 2016r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły w Budziszowie Wielkim. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości na czele z Wójt Gminy Wądroże Wielkie panią Elżbietą Jodłowską.  Wśród obecnych gości byli: pan Marszałek Tadeusz Samborski, Starosta Powiatu Jaworskiego pan Stanisław Laskowski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty pani Maria Leżak, dyrektorzy różnych placówek oświatowych i instytucji, przedstawiciele Rad Rodziców obu szkół, tj. Gimnazjum w Budziszowie Wielkim i Szkoły Filialnej w Budziszowie Wielkim, sponsorzy oraz absolwenci i obecni uczniowie. Na uroczystości nie mogło także zabraknąć pracowników, którzy tworzyli historię tej placówki, i tych, którzy tworzą ją obecnie.

 • Dyrektor wraz z rada pedagogiczna zapraszają  rodziców na spotkanie dnia 19.05.16

  plan spotkania

  16-30 - spotkanie ogólne w auli

  16-40 - spotkanie z wychowawcami klas


 • ZAPRASZAMY DO NASZEGO GIMNAZJUM
  W BUDZISZOWIE WIELKIM

   

  JUŻ ZACZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO NASZEGO GIMNAZJUM!

  ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10.05.2016R.

 • Dnia 12.04.16 w Gimnazjum w Budziszowie odbyły  sie strefowe biegi  przełajowe. W imprezie wzięło udział 270 zawodników z 4  powiatów: jaworskiego, średzkiego śląskiego, legnickiego i prochowickiego. Na uroczystości obecni  byli członkowie Zarządu LZS Okręgu legnickiego oraz przedstawiciele władz gminy Wądroże Wielkie w osobach pani Małgorzaty Lipińskiej oraz pani Wójt Elżbiety Jedleckiej, która oficjalnie otworzyła zawody. Uczestnicy  startowali  w 14 kategoriach na dystansach od 400 do 2000 metrów. Wśród laureatów znaleźli sie także uczniowie z terenu Gminy Wądroże Wielkie. Najlepsi w swoich kategoriach okazali sie Miłosz Trela oraz Dominika Pustelnik, a wśród laureatów z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim znalazła sie Weronika Byczko. Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje na mecie, a laureaci okazałe medale oraz dyplomy. Gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów!!!

 •  

  Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych

   

  1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie złożyć wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia: